Adaptive Veg

Adaptive Veg er en løsning for å håndtere informasjon om egenskaper, tilstand, drift og vedlikehold for egne veier. I første omgang er Adaptive Veg rettet mot kommuner, som i mange år har etterlyst verktøy tilsvarende de man finner for vann- og avløpsnettet.

Løsningen er tett koblet til Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Alle tema beskrevet i denne kan hentes ned – og også tilbakeføres, for de veier man har rettighet til å oppdatere. I Adaptive Veg kan datasettene fra NVDB utvides med egne egenskaper. Videre har man mulighet til å opprette helt egne tema som ikke finnes i vegdatabanken, og kombinere disse slik man ønsker.

Andre viktige funksjoner er en dagbok hvor man kan registrere tilstand, samt planlagte og utførte tiltak. Denne type dokumentasjon er viktig for eksempelvis å dokumentere kontroll av bekkeinntak før melding om flom. Man kan videre opprette helt egne prosjekter slik som områder som skal ryddes av sommervikarer, strekninger som skal kantklippes osv. Også nyttig er en kalkulator som kan benyttes for raskt å beregne kostnader for dekkevedlikehold, fresing, kantklipping osv. Denne er til hjelp når oppgaver skal prioriteres og budsjett skal planlegges for neste år.

En enkel løsning for å beskrive og registrere inn gravesøknader er også bygget inn. Denne benyttes av både søker og kommunens behandler, for en enkel og effektiv søknadsbehandling.

Administratoren

Tips, triks og nyttige erfaringer fra arbeid i Adaptives administratorgrensesnitt.

Adaptiveklienten

Tips, triks og nyttige erfaringer omkring oppsett og bruk av Adaptiveklienten.

Rediger brukere

Før man kan redigere en bruker må denne har registrert seg i løsning på vanlig måte i Adaptive.

Deretter vil en bruker med rolle “Adaptive dialog super” kunne legge denne bruker til med den rettighet man ønsker i Adaptive Dialog.

Legg inn epost for den registrerte bruker, angi rettigheter og trykk “Legg til bruker”.

Brukererfaringer

Her kan du som bruker Adaptive bidra med dine erfaringer og tips for optimalisering. Ta kontakt med Birgit hos Avinet (bf@avinet.no) for å få en brukerkonto.

Privacy

Privacy

Due to new regulations concerning Privacy, we have added (as of Adaptive 3.29) tools to present privacy related information and policies, and collect consent from the registered users in an Adaptive instance.

To activate this feature, go to Config > Privacy and set Privacy Policy Version to a non-zero value, and enter a privacy policy text or URL to an existing privacy policy document for all supported languages. If you have an existing privacy policy document online, you should enter the URL to this document. If you would like Adaptive to host your privacy policy, you should enter the policy text in the editor boxes.

Remember to press “Save changes” at the top when you are done.

As a recommended step to improve the user experience and conform to the recommendation from GDPR you should provide a text in short, concise, clear and user friendly language with an overview over what accepting the privacy policy means to the user’s personal data. To do this, check the box “Customize short message” in each supported language, and add a short text, possibly a bullet point list, under “Short Privacy/Consent Message”. This will be displayed inline in Adaptive when new users sign up, or when existing users sign in for the first time.

Informing the user of who is the responsible data processor is required by new regulations, and should be added in the “Data processor” field, together with an email address where data and privacy related questions can be directed. Adaptive will show these in relevant locations.

Further responsibilities you have as a data processor should be considered when writing your privacy policy, and in what information you collect, and how it is handled.