Dialog 2023

AV Dialog er nå oppdatert med en rekke ny funksjonalitet og innhold. Både publikumsdelen og behandlingsdelen er endret.

Dialog – Publikumsdelen

Denne har nå fått en mulighet for innlogging slik at man åpner en rekke nye funksjoner slik som:

  • En vil se hele loggen
  • En kan foreta enkle behandlinger av meldinger.
  • Vi også sette opp løsning med en del tilleggskart som kan være nyttige når løsning skal benyttes.
  • En kan aktivtere en sporlogg

 

Behandling er delvis begrenset, men man kan fint sette status, legge inn kommentarer osv. En kan også aktivere kart som kan være nyttige i denne sammenheng.

Dialog – Behandlingsdelen

Behandlingsdelene benytter seg nå av mye av den nye funksjonaliteten som har kommet inn i det rammeverket Dialog bygger på. Kort oppsummert er nyheter nå:

  • Vi har tatt i bruk rolle som funksjon for å tilgjengeliggjøre data
  • Liste (dataview) åpnes ikke straks. Kun punkter i kartet vises.
  • Et standardfilter benyttes ved åpning. Andre filter kan også legges inn
  • Avansert filter kan benyttes
  • Dashbord fungerer nå også mot kart

Bruk av rolle

Rolle benyttes nå som sikrer bedre kontroll på hvilke data man får tilgang i i denne løsningen. AV Dialog benyttes som en multitennant løsning, dvs flere ulike brukere benytter den samme løsning. Viktig da at man kun har tilgang til sine data. Dette var ikke alltid tilfelle med de gamle løsningen.

Liste/dataview

I den forrige løsningen ble liste åpnet automatisk. Har i denne versjonen valgt å ikke gjøre dette. Her må man åpne temalagsvelger og aktivt slå på liste hvis denne ønskes åpnet.

Filter

Dersom man i bildet vist over trykker på knappen til venstre for listeknappen så vil man få opp det vi kaller «avannsert filter». Her kan det ligge noen ferdig definerte filter i nedtrekksmenyen for «Forhåndsdefinerte filter». Velges en av disse oppdateres kart og list (hvis åpen) umiddelbart.

Man kan også kombinere dette filter ved å legge inn noen egenskaper man ønsker å filtrere på. I bildet nedenfor ser man at man filtrere på ubehandlede meldinger som gjelder kum.

Dashbord

Dashbord er også endret. Tidligere fungerte dette bare mot liste og ikke kart. Nå derimot fungerere dette både mot kart og liste. Valg du gjør i dashbord kan derimot ikke kombineres med filter som vist over. Tilsvarende kan ikke filter kombineres med det en gjør i dashbord.