Applikasjoner for mobil

Til Adaptive Veg har vi to applikasjoner for mobile som kan være aktuelle. Dette er:

  • AV Spor som leverer lokasjonsdata og aktivitet til en tjeneste i Adaptive Veg. Denne kan settes opp mot en egen dedikert brøytemodul eller en generell modul for å vise kjøretøyers plassering og aktivtet i øyeblikket.
  • AV Jobb som benyttes i kombinasjon med dagbok i Adaptive Veg for håndtering av oppdrag i felt og innmelding av nye saker (meldinger, avvik, oppgaver).

De to moduler er nærmere beskrevet på egne sider.