AV Jobb

En applikasjon for mobil for å håndtere arbeidsordre. I tillegg kan denne benyttes for å registrere meldinger om avvik direkte i kart eller avvik, oppgaver og arbeid på vegobjekter man har registrert.

NB! Husk å sjekke her før du forsøker å benytte løsningen.

Håndtere en oppgave

Oppgaver kan være bestilt i Adaptive Veg eller også direkte fra A-Jobb. I menyen finner man en oversikt over all mine oppgaver. Man velger en oppgave og kommer inn i dette neste skjermbildet.

Her har man to valg:

  • Man kan registrere et utført arbeid direkte på denne eller
  • Man kan opprette en ny oppgave (alternativt avvik eller arbeid)

Oppretter man arbeid får man opp følgende skjermbilde:

Beskrive arbeid og legg inn kommentar og eventuelt et bilde som gjelder jobben du har gjort. Trykk deretter lagre. Tilbake i Adaptive Veg vil du se at arbeidet (grønt symbol) er registrert og den opprinnelige oppgaven er loggført (uten symbol). Kommentarer og eventuelt bilde vil også være med.

Man kan også fra den valgte oppgave velge å opprette en ny dagbokspost for nytt avvik, oppgave eller utført arbeid. Situasjonen kan jo være at man oppdager at her er det andre som må vurdere eller gjøre noe og en kan da melde inn om dette direkte.

I dette skjermbildet kan du også angi ansvarlig (skjult i toppen) slik at oppgaven umiddelbart dukker opp hos den aktuelle personen. Rask håndtering og effektivt.

Opprett melding

I fra menyen kan man også opprette en melding. Dvs en observasjon i kart som ikke kan knyttes til et vegobjekt.

Kartet orienteres i forhold din plassering. Du peker så i kart til du får opp markøren som vist. Trykker deretter velg. Legg merke til at adresse for posisjon hentes inn automatisk.

Du fyller så inn opplysninger om observasjonen og trykker lagre. I Adaptive Veg vil det dukke opp et helt nytt meldingspunkt man senere kan benytte for å planlegge nye oppgaver.

Dagbok på objekt

Når man er ute kan man plutselig komme over vegobjekter som må repareres, eller du reparere på stedet. Nyttig da at man kan opprette avvik direkte på det aktuelle objektet, eller man kan lage en oppgave med et ansvar eller kanskje man fikser forholdet selv og ønsker dette dokumentert. I menyen velger man bare «Dagbok på objekt» og en får deretter opp følgende skjermbilde.

Her må man først velge type vegobjekt. Man få opp en liste over de 10 nærmeste ut fra din posisjon.

Du velger det aktuelle. Er du usikker kan du ( trykk på (i) ) for å få opp egenskaper på objektet + dagbok. Velg objekt og opprett ny dagbok. Du kan legge på ansvar, om dette er et avvik/oppgave/arbeid og kode som beskriver tiltak.

Spesielle muligheter

Normalt vil løsning kun handle om å registrere ting inn mot dagboken og opprette nye meldinger. Man kan derimot få opprettet aktive dagboksposter som ved riktig konfigurert kode faktisk endrer en egenskap på tilhørende vegobjekt. Eksemplet er som følger:

  • Man skal bytte ut store deler av kommunens lysarmaturer til LED. Denne informasjonen ønsker man også å få registrert videre inn i NVDB.
  • Det opprettes en kode (Asplan Viak hjelper til) som bruker får beskjed om å benytte f.eks «Byttet til LED av type XXX».  Denne koden gjør at når benyttet så korrigeres lampetype på tilhørende lysarmatur direkte.

På denne måten oppnår man flere ting:

  • Utskifting trenger ikke planlegges i dagbok, dvs opprettes som oppgave
  • Man registrere bare fortløpende arbeid ute.
  • De inne på kontoret kan således følge med på framdrift pga endringer i kartet.
  • Man får dokumentert bytte og endret for rask oppdatering i NVDB.