Oppsett for AV Jobb

For å kunne benytte AV Jobb er det et par ting man må huske på.

  1. Man må sette opp brukere med riktige rettigheter
  2. Man må angi hvilke vegobjekttyper man skal kunne benytte

For at en oppgave skal dukke opp i listen under «Mine oppgaver» i app’en, må selvsagt oppgave være gitt for den bruker du logger deg på med.

Brukerrettigheter

Brukere av AV Jobb må ha rettigheten «Adaptive veg worker». Legges til i admin.

Angi vegobjekttyper

I A-Jobb når man skal legge dagbok på objekt så må aktuelle vegobjekter være satt opp i admin. Dette gjøres slik man ser i skjermbildet nedenfor: