A-Spor

A-Spor er en applikasjon for mobil som kan levere posisjoner og pågående arbeid til en egen modul Adaptive Location Tracker som kan settes opp sammen med Adaptive. Aktuelle sammenhenger er f.eks brøyteapplikasjon i Adaptive Veg, men løsning er ikke begrenset til dette.

Oppsett av Location Tracker er beskrevet annet sted. Her skal vi se litt på A-Spor og hvordan denne kan benyttes.

Etter at man har logget seg inn i app’en får man opp et sett med de kjøretøy og aktiviteter som er knyttet til din bruker. Du velger så det som er aktuelt og starter jobben ved trykk på «Start..».

Så fort du starter jobben vil knappen nederst skifte farge og du vil også se hvor lenge du har vært i aksjon.

Så snart du er ferdig med jobben medler du deg av igjen ved gjentatt trykk på «Stopp..». Mens man utfører jobben kan man se egenposisjon og i tillegg aktuelle brøyteroder man skal kjøre.