Bruk av løsning

Når man skal i gang å benytte løsning kan det være nødvendig å se litt på en rekke eksempler som vi skal beskrive nedenfor. Enkelte brukersituasjoner kan kreve spesiell håndtering som ikke nødvendigvis vil være intuitiv, men nødvendig fordi NVDB har regler for hvordan data skal registreres og oppdateres. Det er også viktig før man går i gang å ha noen grunnleggende ting klart for seg:

  • AV Veg jobber hele tiden på en lokal kopi av data. Dette betyr at du kan opprette og endre objekter slik du ønsker inntil du bestemmer deg for å sende objektet til NVDB. Det er imidlertid lurt og ikke vente med å sende ting over, men gjøre dette så snart objektet er ferdig definert.
  • NVDB akseptere bare en endring om dagen. Hver gang man endrer et objekt i NVDB så opprettes en ny versjon. Har du gjort en feil og må korrigere et objekt så må du angi dette. Gjelder det en helt ny versjon må du vente  til påfølgende dag. Kun en versjon pr dag.
  • Registrering av objekt innebærer at man opprette et objekt med alle egenskaper, knytter dette til en veg (stedfesting) og om man ønsker legger inn en fysisk beskrivelse av plassering (egengeometri)
  • Overføring til NVDB kjøres som en egen prosess

Nedenfor skal vi gå gjennom noen eksempler på noen situasjoner du kan komme bort i:

Når man begynner å jobbe med dagbok og mobilløsningen AV Jobb kan man ha nytte av eksempler som: