Kvittere ut kontroll bekkeinntak med A-Jobb

I eksemplet her fortsetter vi med kontroll av bekkeinntak som ble beskrevet her. Vi er nå utfører og den som har fått i oppgave å gjennomføre kontroll av bekkeinntak i et lite område. I A-Jobb logger vedkommende seg på og finner denne oversikten.

NB! Skjermbildene her er hentet fra Android versjonen av A-Jobb. IOS versjonen avviker litt i utseende. 

Velger stikkrenner/kulvert og får opp en oversikt over de stikkrenner som skal kontrolleres.

   

Mer kat man her kan åpne kartet og dermed enklere se hvor disse stikkrenner og bekkeinntak er. Velge du en kan du få opp mer info om denne.

     

Klikk på id (#7368) så får du opp alle egenskaper på objektet. Du kan også åpne dagbok for å se historikk på denne. I dette eksemplet ser du at inntaksristen sist ble kontrollert den 18.03.2020.

I kartet kan du også få opp kjøreanvisning til objektet. Klikk på punktet i kartet og velg symbolet for «finn kjøreanvisning».

 

For å registrere utført arbeid velger du «Registrer utørt arbeid» og velger aktuell kode, «Inntaksrist kontrollert» eller kanskje «Inntaksrist byttet» fordi man fant ut at det var det riktige. Uansett hva man velger her så vil jobben kvitteres ut og være utført.