Hente data til NVDB fra FKB?

Enkelte kommuner har kommet godt i gang med å samle inn data som skal videre til NVDB, men dette gjelder langt fra de fleste. Vi vet at innsamling av data tar tid og det koster så mange kvier seg nok for å sette i gang slike prosjekter. En metode vi har benyttet i noen sammenheng kan kanskje være aktuell å vurdere som vi vil beskrive nedenfor.

Eksempel som viser alle de data vi hentet inn fra FKB i Sandefjord

Med utgangspunkt i FKB har man allerede et grunnlag en kan ta utgangspunkt i for etablering av nye data. På denne måten foretar man en litt omvendt kartlegging hvor man begynner med hvor objektene er og deretter kontrollerer og supplerer med nye egenskaper i felt. I Tromsø kommune gjorde vi nettopp dette for noen år siden. Hentet inn 750 stikkrenner som så ble supplert i felt. Man benyttet AV Veg på nettbrett la man inn nye egenskaper direkte i felt. I tillegg tilstand og bilder av innløp og utløp. Nyttig når grøften er full av vann og man lurer på hvor stikkrennen er.

Nå trenger det ikke være slik at alt må løses i felt. Med god dekning av Google StreetView har man dette som en mulighet en kan benytte. Google StreetView er allerede integrert i AV Veg og derfor enkelt tilgjengelig med god kvalitet på sine 360 bilder.

Vi har foretatt en liten test med utgangspunkt i FKB for Sandefjord for å se hva man kanskje kan oppnå på denne måten. Nedenfor ser dere hva vi fant ut og i kartet alle nye objekter som er samlet inn på denne måten.

Vi starter med å avgrense til FKB objekter som ligger inntil kun kommunale veger nærmere enn 7 meter. Vi konverterte deretter disse inn i ferdige NVDB strukturer i AV Veg hvor innmålte geometrier ble benyttet som egengeometri og stedfesting ble beregnet med knytning til nærmeste veg. Dermed er objektene egentlig ferdig forberedt for innlegging i NVDB. Resultatet av konverteringen var:

Kilde I FKB Objekttype I FKB Objekt I NVDB Antall Lengde (m)
fkb-veg_sosil VeggrøftÅpen Grøft, åpen [80] 2892 108218
fkb-veg_sosil FartsdemperAvgrensning Fartsdemper [103] 294
fkb-veg_sosil Fortauskant Fortau [48] 723 36084
fkb-veg_sosil Vegbom Vegbom [23] 60
fkb-veg_sosil Vegrekkverk Rekkverk [5] 224 8639
fkb-ledning_sosip EL_Belysningspunkt Belysningspunkt [87] 6473
fkb-bygnanlegg_sosil AnnetGjerde Gjerde [7] 4205 58042
fkb-bygnanlegg_sosil MurFrittstående Støttekonstruksjoner [62] 111 1015
fkb-bygnanlegg_sosil MurLoddrett Støttekonstruksjoner [62] 2237 24485
fkb-bygnanlegg_sosil Skjerm Skjerm [3] 12 204
fkb-bygnanlegg_sosil Kulvert Stikkrenne/kulvert [79] 0 0
fkb-bygnanlegg_sosil Stikkrenne Stikkrenne/kulvert [79] 0 0
fkb-ledningva_sosip Kumlokk Kum [83] 6357
fkb-ledningva_sosip VA_Sluk* Kum [83] 930
* Angitt som «Slukrist, I gateplan»

Objektene vi har etablert er bortsett fra type og geometri uten andre egenskaper. En bør derfor gå gjennom objektene og kontrollere disse for feil og også legge på nødvendige og ønskede egenskaper. Her kan man komme et stykke på vei bare kun med Google StreetView.  Nedenfor noen eksempler som dette. PS! Klikk på bildene for bedre visning.

Objekt i AV Veg Samme i Google StreetView
 

Konvertering fra FKB til AV Veg på denne måten tar typisk 1-2 dv. Deretter vil det selvsagt være en jobb å gå gjennom de etablerte vegobjektene for kontroll og nye egenskaper. Dette er likevel en jobb som kommunen kan ta litt over tid.

I tillegg til å benytte Google Streetview for å supplere og kontrollere så kan man:

 • Ta med seg AV Veg på nettbrett ut i felt og benytte løsningen direkte
 • En kan benytte vår mobile app, AV Jobb og vi kan konfigurere denne slik at man får et utvalg egenskaper som kan legges inn
 • Vi kan benytte vår app for mobil/nettbrett, «Feltregistrering» hvor en kan synkronisere et tema og benytte denne i offline modus for nye egenskaper (krever lisens)

AV Veg som løsning handler om mye mer enn bare det å registrere og forvalte NVDB data. Vi har kunder nå som:

 • Benytter vår brøyteløsning i AV Veg som gir status på hva som brøytes og hvor alle kjøretøy er.
 • Vi har en annen kunde som skal ha brøyting ut på anbud og ønsker stor grad av detaljering slik at ulike typer veger (GS/Fortau/snuhammer/veg) skilles for beregning av alle lengder og arealer. Alle roder tegnes opp direkte i AV Veg
 • Andre legger inn forslag til nytt asfaltprogram ved hjelp av vedlikeholdsmodulen
 • Samme modulen har også være benyttet for å analysere konsekvenser av nedklassifisering av deler av vegnettet
 • Nok en kunde er i gang med å legge inn ulike typer tekniske planer direkte i løsningen. Det er enkelt å etablere nye fagregistre for å registrere annen type data eller ta inn bilder og dokumenter som en ønsker enkelt tilgjengelig
 • Vi har laget en enkel gravemeldingsløsning som gjør at søker og kommune kan samhandle i en prosess rundt hele søknadsprosessen
 • Med den mobile app, AV Jobb, kan man planlegge jobber inne, kvittere disse ut i felt i tillegg til at man kan registrere avvik på objekter mens man er i felt. I felt kan man også registrere tilstand på objekter som så overføres videre til NVDB.
 • En egen mobil app AV Spor kan knyttes opp slik at man får inn posisjoner fra kjøretøy med informasjon om kjøretøy og aktivitet slik at man kan følge med på dette direkte i AV Veg. Vi benytter denne i vår brøyteløsning, men tenker også denne benyttet for kantklipping, feie osv..
 • Mm

AV Veg kan benyttes til mye og nettopp dette er styrken. Man kan ta inn all relevant informasjon i en og samme løsning. Vi har vegbilder, webkamera, vegmeldinger, nedbørvarsel, snødybder, sporing av kjøretøy og alle mulige tema som også kan kombineres slik at man får et verktøy hvor alle informasjon er samlet. Samtidig har man et verktøy hvor en kan foreta analyser og vedlikehold av den informasjon som ligger inne. Man får en informasjons- og vegforvaltningsløsning som vi mener er ganske komplett.