Hvordan registrere et enkelt vegobjekt

I dette eksemplet skal vi se på hvordan man går fram for å registrer et enkelt vegobjekt.

  • Du starter med å slå på det tema som skal registreres. I vårt eksempel en ny stikkrenne/kulvert.
  • Trykk så på knappen «Digitaliser nytt punkt» i kartet
  • Nå må du knytte nytt objekt til riktig vegnett ved hjelp av stedfesting. Stedfesting oppgis enten som punkt eller som strekning. En stikkrenne vil ha stedfesting som et punkt, men f.eks et gjerde har en utstrekning. Pek nå på vegen du skal knytte til og du vil se at det opprettes et punkt som «snappes» til senter av vegen automatisk.
  • Du vil også få opp et skjema på høyre side med de egenskaper du kan fylle ut. Noen egenskaper kan være obligatoriske og disse er markert med en rød stjerne (NB! Versjon kommer opp med rød stjerne, men denne får du ikke satt selv. Styres av NVDB så ignorer akkurat denne). I tekst over hver egenskap finner du en forklaring som ofte er sufixet med teksten «nvdb» som indikerer at dette er en egenskap som tas vare på i NVDB. Dessuten finner du gjerne noen «plusser» som sier noe om viktigheten av egenskapen. NVDB og Statens Vegvesen har regler som er rangert som «PÅKREVD_IKKE_ABSOLUTT» osv som kan være vanskelige og vite uten å gå inn i produktspesifikasjonen for objektet det gjelder. En link til disse finner du her.
  • Mens du registrerer egenskaper kan du gjerne lagre. Husk at lagre i dette skjermbildet kun innebærer en lokal lagring. Overføring til NVDB er en helt egen operasjon som foretas separat.
  • Et vegobjekt registreres med stedfesting (knytning til veg), ønskede egenskaper og dersom man ønsker også fysisk plassering som kalles egengeometri. Noen vegobjekter kan registreres med egengeometri av ulik type. Stikkrenne/kulvert er spesiell på denne måten ved at man kan registrere geometri av typen punkt, linje og flate.  For å registrere egengeometri velger du type (vi velger her linje) og legger inn knekkpunkter for denne. Z verdier kan registreres dersom egenskapen tillater dette i admin.  Sjekk med superbruker.
  • Etter at alt nå er lagret kan man gå videre med å sende objektet over til NVDB. I skjema, under funksjoner, finner du en rekke valg. Du kan her velge å foreta en validering eller sende til NVDB direkte. Ofte kan en validering være nyttig. Vi forsøker det nå..
  • Du får opp en vurdering foretatt av NVDB som sier noe om egenskaper du mangler eller kanskje burde gjort noe med. I dette tilfelle ingen feil så NVDB vil kunne akseptere at dette objektet legges inn. Vi går derfor et skritt videre og sender dette inn til NVDB.
  • Du får en kort melding om at objektet er lastet opp og du vil se at status på objektet ditt nå er satt til «BEHANDLES». Det som nå skjer er at NVDB på nytt sjekker objektet og legger dette i en kø for oppdatering av sentral NVDB. Dette kan ta tid og man trenger ikke sitte å vente på at dette skal skje. AV Veg vil kjøre jobber i bakgrunnen (selv om du stenger ned nettleser) for å sjekke når objektet er godtatt (eller ikke) og endelig opprettet i NVDB. Man kan imidlertid sjekke status manuelt ved å velge «Sjekk status» under funksjoner.
  • Du vil få opp en statusmelding som gjentar det vi så under validering. I tillegg vil status «UTFØRT_OG_ETTERBEHANDLET» fortelle at objektet er akseptert og lagt i NVDB slik at også andre klienter nå vil kunne se det (f.eks Vegkart). Objektet har også fått en unik NVDB_id og vegreferansen (se skjema) er påført. Status på objektet er satt til «NVDB» som forteller at objektet lokalt er i synk med det som ligger i NVDB.

Sånn, dette var et eksempel på hvordan oppretter et enkelt vegobjekt til NVDB.