Hvordan registrere et vegobjekt med «barn»

Når man skal registrere et vegobjekt med barn må man holde tunga litt rett i munnen. Her må man benytte følgende prosedyre. Vi bruker eksemplet med skiltpunkt (som mor) og skiltplate (som barn).:

  • Først registreres skiltpunktet på vanlig måte som vist her. NB! Ikke send objektet til NVDB! Deretter legger du til skiltplate fra meny i topp av skjema
  • Nytt skjema åpner seg og du må nå gjennomføre registrering av dette på tilsvarende måte som du gjorde for skiltpunktet. Angi stedfesting og fyll på med øvrige egenskaper.
  • Når du lagrer vil AV Veg foreta en kontroll på om stedfesting registrert som punkt, skal være innenfor mor eller ikke. Hvis innenfor så kopieres stedfesting fra morobjektet og du vil se at markering i kartet flytter seg tilsvarende. Det er med andre ord ikke så viktig å plassere stedfesting helt nøyaktig i disse tilfeller. Dersom stedfesting gjelder utstrekning og krav om innenfor mor, så vil denne kontrollen først foretas av NVDB. Du bør derfor passe på dette selv mens du registrere.
  • Når du nå er ferdig med å registrere skiltplaten, så må du lukke for å komme tilbake til det skiltpunktet du startet fra. Årsak til dette er at når man sender et objekt med barn til NVDB så må utgangspunktet være mor med barn som så lastes opp. Du kan derfor ikke foreta validering eller sende et «barn» objekt til NVDB direkte. Forsøker du så vil du få meldingen som vist nedenfor.
  • Tilbake på skiltplate må du nå først trykke lagre slik at vi forteller at skiltpunktet nå har fått på plass en assosiasjon (knytning til skiltplate) vi ønsker å fortelle NVDB om. Endringen som sendes inn til NVDB er en endring som angir skiltplate med alle knytninger og også egenskaper for ny skiltplate. Send objektet til NVDB på vanlig måte. Etter at objektet er sendt over kan du kontrollere det slik vi viste tidligere.
  • Her ser man at begge de nye objekter kontrolleres.

Det finnes flere muligheter å registrere «mor» og «barn» på som vi skal se på etterhvert.