Kontroll bekkeinntak

Generelt

Bekkeinntak er ikke et eget objekt i NVDB, men vil være en del av vegobjektet stikkrenne/kulvert.  For enkelt å få tak i bekkeinntak som kanskje skal kontrolleres vår/høst og i tillegg før varslet mye nedbør, kan vi legge på en egenskap for dette. Vi skal se på dette og også vise hvordan man går fram.

Forberedelser

Aller først må det legges inn en egenskap på vegobjektet stikkrenne/kulvert som f..eks navngis «Kontroll av inntak» (databasefelt foreslås «kontrollinntak» for videre eksempel). Legg i tillegg til verdiene «Vår/høst,Vår/høst og før flom» under listeverdier. Hjelp til dette kan man få av super-bruker. PS! Merk at dette allerede kan være utført.

De to verdiene foreslås benyttet slik:

  • «Vår/høst» benyttes for å søke opp alle som bare skal undersøkes vår og høst
  • «Vår/høst og før flom» skal sjekkes vår, høst og også før flom.

Ved hjelp av disse verdier er det enkelt å få tak i og finne de man ønsker å kontrollere.

Stikkrenne/kulvert har et par egenskaper som er aktuelle for bekkeinntak. Disse er:

  • «Gjennomløp for elv/bekk»
  • «Har innløpsrist»

I den grad man allerede har registrert stikkrenner/kulverter så kan man kanskje søke opp disse for så å legge på kontrollparameter.

Finne kandidater

Manøvrer i kartet og finne fram til de stikkrenner som har bekkeinntak som skal kontrolleres. Man kan velge om man skal oppdatere en og en eller lage en gruppe hvor man legger på samme egenskap på flere samtidig.

Velger du en og en er det lurt å ikke åpne listen. Klikk på aktuelt punkt og velg deretter symbolet (markert nedenfor) for å åpne egenskapsdialogen. Rett deretter «Kontroll inntak» og trykk lagre.

Ønsker du å lage en gruppe så slår du på listen. Velg «Utvalg» og start med å klikke på «Lag utvalg i kart». Velg så den første og legg så til flere ved å benytte «Legg til utvalg i kart» .

Du tegner et polygon i kartet for å markere de objekter som skal være med.

Du vil se at listen fylles opp med de objekter du etter hvert legger til. Så snart du er fornøyd med ditt utvalg går du igjen til «Utvalg» menyen og velger «Rediger X rader».  Velg riktig egenskap «Kontroll inntak» og sett denne til kontrollintervallet du ønsker, f.eks «Vår/høst». Trykk lagre og du er ferdig.

NB! Merk at denne funksjonen ikke kan angres. Så ikke gjør feil her!  

Bruke data

Når man har fått lagt riktig egenskap på samtlige stikkrenner, så kan man enkelt søke opp stikkrenner ved hjelp av filter. Hvis vi i eksempelet her søker på «Vår/høst» så vil vi få alle bekkeinntak som skal kontrolleres vår/høst og også før flom.

Du kan nå lage utvalg for de bekkeinntak de enkelte skal ut å kontrollere. Lag et utvalg i kartet og gå til dagbok og trykk «Ny».

Velg deretter riktig kode og angi ansvarlig og lagre disse.

Du har nå opprettet en oppgave og gitt et ansvar som nå kan følges opp i f.eks A-Jobb av ansvarlig.

Hvordan jobben kan håndteres videre på A-Jobb kan du se eksempel på her.