Splitte et vegobjekt

Oppgave – Jeg har en skjerm som jeg ønsker å splitte fordi deler av dette skal skiftes ut, se nedenfor.

For å komme i gang med dette ønsker vi å opprette en rekke hjelpepunkter som gjør at vi enklere kan beskrive nye objekter og geometrier.

Starter med å klikk på objektet direkte i kart og velger symbolet «link» som sørger for at dialog «Snapp til vegreferanse» dukker opp med ferdig innsatt vegreferanse for endepunkter. Klikk på «Tegn punkt» så ser du du får opp to endepunkter i kart (markert) som skal hjelpe oss etterpå.

Deretter bør du legge inn et hjelpepunkt der referansegeometrien skal splittes. Kjenner du vegreferansen kan du legge inn denne direkte, hvis ikke pek på veg i kart der du skal splitte, les av og legg inn vegreferansen manuelt. Trykke deretter «Tegn punkt» på nytt slik at du får inn alle nødvendige hjelpepunkt.

Det kan nå også være lurt å legge inn et hjelpepunkt der du ønsker å splitte egengeometri tilsvarende. Åpne «Tegn og mål» og legg inn et punkt der skjerm skal splittes.

Du burde du ha det du trenger. Nå må vi kopiere det gamle vegobjektet. Velg editer vegobjekt og velg deretter «Kopier». Deretter gjør du følgende:

  • Legg inn ny vegreferanse. Velg den strekningen som skal være det nye, kopierte objektet. Du vil oppdage at du kan snappe til de nye hjelpepunktene du har opprettet.
  • Deretter korrigere du egengeometri. Slå på «Snapp tegnelag». Lurt også å åpne listen med koordinater og slette de du ikke trenger. Snapp til hjelpepunkt.

Etter at du har gjort ferdig nytt, kopiert vegobjekt, så må du korrigere det gamle. Benytt funksjonen «Endre stedfesting» og rett egengeoemtri på samme måte som over. Når du er ferdig må det endrede og det nye vegobjektet lastes opp til NVDB.