Filmer

Filmer 2021

Film: Alt på et sted

Film: Kontroll inntaksrist..

Film: Mobil app for oppfølging

Filmer 2019

Film 1a: Endringer og oppdateringer i NVDB – Intro

 • Hva er Adaptive Veg
 • Rask gjennomgang av grensesnitt
 • Dypdykk i fagdata. Organisering, bruk av kategorier, visning i kart, filtrere data, listevisning med avgrensning, klikk i kart etc.
 • Hvordan settes løsning opp? Håndtering av brukere, roller og rettigheter.
 • https://youtu.be/BnFqveDP3Zk

Film 1b: Endringer og oppdateringer i NVDB – Editere

 • Registrere egengeometri kum fra ortofoto
 • Registrere egengeometri kum ved hjelp av innmålt punkt
 • Registrere ny kum
 • Endre stedfesting
 • https://youtu.be/DTN4zCWHCig

Film 1c: Endringer og oppdateringer i NVDB – Massivoppdatering, relasjoner

Inneholder

 • Velge ut objekter på strekning
 • Batchoppdatering av disse
 • Relasjoner – belysningspunkt, lysmast, etc
 • Registrere belysningspunkt med barn
 • Kopi av barn
 • https://youtu.be/TfxMtpNx7U8

Film 1d: Endringer og oppdateringer i NVDB – Del 3 – Editere data

Film 2: Geometri

Inneholder

 • Forlenge et rekkverk
 • Importere data fra f.eks FKB som grunnlag for å opprette nye vegobjekter- stikkrenner i eksemplet
 • https://youtu.be/ask6Bo92xlA

 

Film 3: Felt

Film 4: Annet

 • Her viser vi masseimport til NVDB
 • Bruk av dagbok for å angi avvik, oppgaver og arbeid utført
 • Meldinger (f.eks fra innbygger) knyttet til observerte avvik som ikke kan knyttes til vegobjekt
 • Kalkulator for raskt å estimere kostnad for tiltak
 • Finne objekter uten egengeometri
 • https://youtu.be/WHhLDozepHw

Filmer 2018