Funksjoner

Adaptive veg inneholder en rekke funksjoner som kan være nyttige å kjenne til. Noen av disse er generelle og finnes i alle varianter av Adaptive, andre er spesielle for modulen Veg. Vi skal forsøke å beskrive litt de ulike og hvordan disse kan benyttes:

Spesielle for Veg

Modulen Veg har følgende funksjoner som du finner under verktøyet «Verktøy»:

  • Utvalg. Du kan her opprette nye utvalg eller benytte etablerte.
  • Liste filter (ikke implementert ennå)
  • Snapp til vegreferanse.  Opprett hjelpepunkter utfra vegreferanse. Man kan deretter snappe til disse når man angir stedfesting
  • NVDB masseoppdatering. Last opp dine valgte objekter til NVDB

Generelle for Adaptive

Vi kan også liste opp en rekke andre funksjoner man kan kjenne til som vil være nyttige spesielt for modulen Veg:

  • Import til digitheme. Alle vegobjekttema er i denne løsning definert som digitheme. Dette gjør at man kan benytte den generelle importfunksjonen dersom man har en fil som inneholder geometrier og egenskaper man ønsker å importere. Hvis egenskaper må man passe på at disse er definert i henhold til lovlige verdier i NVDB. Importfunksjonen kan benyttes i vanlig Adaptive, men det spesielle når man benytter denne i Veg er at vi automatisk beregner referansegeometrien når data importeres. Referansegeometri beregnes i forhold til nærmeste veg.
  • Masseoppdatering er også en nyttig, generell funksjon som kan benyttes. Merk at massiv endring av data ikke kan endres så benytt med forsiktighet og bare på mindre utvalg.
  • Snapp til tegnelag er nyttig når man skal digitalisere objekter sin egengeometri. Importer og legg i tegnelag så kan man deretter velge å snappe når geometrien registreres.
  • Mer…