Masseopplasting til NVDB

Her skal vi vise hvordan masseimport til NVDB kan benyttes. Når data skal masseimporteres til NVDB, så trenger man en bruker med riktige rettigheter i forhold til vegobjekttype og vegkategori objektet er referert til. Pass på følgende:

  • Dersom din bruker har nødvendige rettigheter (dvs du får lov til å validere og laste opp til NVDB) så kan du bare fortsette med neste prikkpunkt. Mangler du slike rettigheter kan det legges inn en fellesbruker som har nødvendige rettigheter i admin-config under key «Veg» slik vist nedenfor. Fyll inn en NVDB bruker med riktig Username og password.

  • Deretter foretar man et utvalg av de objekter som skal importeres ved å være gyldig for. Benytt «utvalg i kart» i liste som vist nedenfor:

  • Slå på verktøy for «Masseopplasting til NVDB» og pass på at riktig tema vises i header. I eksemplet her er det lysarmatur. Velg «Last opp utvalg til NVDB».

  • Du vil nå få opp beskjed om hvilke batchid denne importen har.

  • Deretter kan man i admin sjekke transaksjoner og se hvordan masseimporten går. Oppstår det feil må man sjekke feilen, korrigere og sende inn på nytt.