Symbolering ala Vegkart

Enkelte etterspør mulighet for å symbolisere litt  tilsvarende slik man ser i Vegkart (http://vegkart.no/). Det spesielle i Vegkart er at her vises geometri for objekt avhengig av om egengeometri er beskrevet eller ikke. Finnes egengeometri vises denne. Finnes den ikke vises referansepunktet/linjen. Enkelte vegobjekttyper kan ha 3 ulike egengeometrier (f.eks Stikkrenne/Kulvert) og da rangeres visning slik:

  1. Flate/areal
  2. Linje
  3. Punkt

I Adaptive Veg vises alltid vegreferanse og egengeometri dersom denne er lagt inn. En kan imidlertid sette opp en presentasjon som minner om Vegkart og nedenfor viser vi et eksempel på dette.

Rekkverk i Adaptive Veg vist ala «Vegkart»

Samme rekkverk slik dette vises i Vegkart

En ser her at det er mulig å etterlikne visningen fra Vegkart også i Adaptive Veg. Så litt om hvordan vi setter opp dette. Først setter vi opp to visninger av referansegeometri. En for symbolisering der vi ikke har egengeometri. Vi oppetter to klasser, en for tilfelle når egengeometri mangler og en for når finnes. Teste for å finne ut av dette settes på egenskapen «geometrilinje_4714″ (en egenskap i Rekkverk). Aktuelt filter er:

‘[geometrilinje_4714]’ == » eller ‘[geometrilinje_4714]’ != »

Vi setter egenskapen i apostrof slik at dette blir en tekst vi kan teste på.

Først symbolering av referansegeometri når egengeometri ikke finnes. Husk å sette «Expression type» til «Logical expressions»

Deretter en tilsvarende symbolering av referansegeometri når egenreferanse faktisk finnes. I dette tilfelle ønsker vi at denne ikke skal vises, eller gjøres så lite synlig som mulig. Vi oppretter en ny klasse for dette. Linjetykkelse settes til 0.

Etter at symbolering av referansegeometri er på plass må vi sette symbolering av egenreferansen. Her sette rvi filter slik at egengeometri bare tegnes opp når denne er gitt. Egentlig er dette unødvendig, fordi ingenting vil tegnes når egengeometri mangler. Derimot kan det være tilfeller hvor (kanskje) at egengeometri er lagt inn for to geometrityper (f.eks linje og areal) og da må man opprette et filter som gjør at en av typene prioriteres.

Eksemplet vi har gått gjennom her er kanskje av de enkleste. Men forstår man prinsippet er det ingenting i veien for å sette opp en tilsvarende symbolvisning for vegobjekttyper som inneholder flere geometrityper slik som f.eks nevnte Stikkrenne/Kulvert. Flere filter kan kombineres med AND eller OR.