Brøyte

Brøyte er en modul som kan settes opp sammen med AV Veg. Denne benytter dessuten vår mobile app AV Spor, som er en mobile enhet som leverer posisjonsdata og aktivitet til en tjeneste knyttet opp mot AV Veg.

Innhold i løsning

I skjermbildet til høyre ser man en oversikt over aktivitet nettopp nå. Ved hjelp av AV Spor har vi kontroll på hvor stor del av mannskapsstyrken som er i aktivitet og også hvor stor andel av vegnettet som er brøytet. Roder markeres i kart og ved å knytte aktivitet til rode kan vi også vise status på brøyting i kartet. Markert grønn brøytet siste 10 minutt, gul siste 3-4 timer osv.

Ønsker man ytterligere opplysninger om status på mannskaper og roder kan man åpne et eget dashboard som viser detaljer om mannskapsoversikten. Oversikten er anonymisert og viser navn på entreprenør, kjøretøy og aktivitet. Man vil her se hvilke «ekvipasjer» som leverer data og hva  som er status i øyeblikket. Man kan også se hvor disse er til enhver tid.

Det foretas en vurdering av innsendte lokasjoner i forhold til tid. Dersom det går lang tid mellom innrapporterte lokasjoner så kan dette tyde på tekniske problemer eller brukerfeil. Viktig da kjapt å kunne avdekke dette. Man kan også sjekke ut om riktig versjon av applikasjonen (AV Spor) er i bruk og også oppsettet på telefonen som sender.

Litt om de ulike egenskaper i skjermbildet:

 • «Navn» er navnet på entreprenør eller rolle
 • «Kjøretøy» er navn på kjøretøy
 • «Aktivitet» er navn på aktivitet. Aktivitet bestemmes i oppsettet og bør inneholde type aktivitet og rode
 • «Siste aktivitet» er siste registrerte aktivitet fra «Logget inn», «Start», «Siste lokasjon» eller «Stopp»
 • Dersom siste aktivtet også inneholder en plassering så kan man vise denne i kart ved å trykke på «globus». Dersom siste aktivtet bare er hentet fra «Logget inn» så vil man ikke ha en plassering.
 • «Logget inn» er siste tidspunkt for innlogging i løsning. Dette vil vanligvis være i det man logger inn på AV Spor, men det kan også være hvis man logger inn i AV Veg. Vi benytter samme bruker på AV Veg som AV Spor (og også AV Jobb). Når man går til startbildet i AV Spor og får opp liste med kjøretøy og aktiviteter foretas det også en spørring (og «innlogging») i AV Veg så det er ikke bare i det du logger inn som kommer opp her. Litt forvirrende kanskje, men uansett får man her opp en indikator på når vedkommende var i kontakt med løsning og var i aktivitet.
 • «Start» sendes inn hver gang man velger en aktivitet og starter f.eks brøyting
 • «Stopp» skjer i det man avslutter en aktivitet
 • «Siste lokasjon» kommer fra AV Spor og er den siste posisjonen som er sendt inn.
 • «Status» dersom det går mer enn 5 minutter siden vi fikk inn noen aktivitet fra «ekvipasjen» – så kommer det opp en advarsel om dette. Dette kan tyde på flere ting
  • Tekniske feil – problemer i app eller vanskelige forhold for mobildata
  • Brukerfeil – at man f.eks har stengt ned app ved en feiltakelse. Kanskje lukker denne i det en skal gjøre noe annet på telefonen
  • At man har gjort ferdig jobben og ikke lenger brøyter – dvs  ikke en feil, men bare en påminnelse om at aktivitet er avsluttet

Dersom man mistenker problemer med app eller mobil som benyttes så kan man få opp info om mobil som sender. Trykk på «spørsmålstegnet» for dette. Informasjonen nedenfor kommer opp og viktig her er å sjekke:

 • «app_version» som må være 2.6.12 eller nyere
 • «battery_optimized» som må være satt til false
 • «foreground»- og «background_permissions» som begge må være granted

Dashboard man får opp kan også gi en oversikt over alle roder og status på disse innenfor siste 24 timer.

I skjermbildet over ser man en opplisting av alle roder, når det sist ble utført aktivitet på disse og hvor mye av roden som er utført.

Rapporterer avvik

Under brøyting kan det oppstå situasjoner hvor en ikke får gjennomført brøyting pga feilparkerte biler, porter som er låst osv. Slike avvik er nyttige å ta vare på og dette løses gjennom AV Spor. Avvik kan suppleres med tidspunkt, sted, tekst og bilde.

Ulike rapporter

Det er mulig å ta ut ulike rapportert om varighet på brøyting for ulike måneder, kontraktører osv. Dette kan benyttes som utgangspunkt eller kontroll av oppgjør. Rapport åpnessomtabell man kan eksportere til ulike formater for bruk i annen sammenheng.

En kan også ta ut sporkart for kjøretøy, kontraktør eller dato for å se hvor det er kjørt en spesiell dag eller periode.