Gravemelding

Om

Modulen Gravemelding sørger for å ivareta dialog mellom søker (entreprenør) og kommunens saksbehandler. Dokumenter og ulike vedlegg kan utveksles og status på saken er hele tiden godt beskrevet og hvor saken i øyeblikket ligger. Datofelter benyttes for å finne ut om det er tid for overtakelse, om man bør innkalle til garantibefaring osv. Viktige milepeler som ofte kan være vanskelige å følge opp for en mellomstor kommune hvor det er mange gravearbeider som skal følges opp.

Løsning ivaretar innsynsbegrensning slik at ulike søkere ikke kan se hverandres søknader. Kommunen har imidlertid full kontroll på samtlige søknader.

Oppsett av løsning

Oppsett av løsning før bruk finner dere her

Bruk

Man bør sette opp egne GUI for de to brukergruppene – søker og behandler. Eksempel på slike oppsett finner dere f.eks her:

Pass på at søker kommer inn på en side som er skrellet for unødvendige knapper og gjerne også med en innledende tekst som forklarer bruk og hvem man kan kontakte ved problemer.

NB! Når søker legger inn nye søknader så vil det foretas oppslag på epost til søker og informasjon fra siste søknad vil automatisk fylles ut. Dersom behandler oppretter ny søknad vil ikke dette skje. Nyttig å vite.