+47 417 99 417 support@avinet.no

Oppsett av Gravemelding

Brukere og tilganger

Det er litt omstendelig å få satt opp løsningen. Vi skal forsøke å beskrive dette her.

I Adaptive Veg benytter vi prosjektstyring for å håndtere rettigheter og tilganger. Dette er viktig i Gravemelding fordi en entreprenør kun skal ha tilgang til sine søknader. Aller først må man derfor gå inn å beskrive noen roller for de søkere/entreprenører dette gjelder. Opprett en role, dvs «Projekt Group» for hver entreprenør. En entreprenør kan ha flere brukere.

Bruker (dvs søker/entreprenør) må så legges til. Denne bruker må ha følgende tilganger:

 • «Adaptive Veg Themeeditor» slik at vedkommende kan tegne inn plassering av nye gravemeldinger i kartet
 • «Adaptive Veg View» for å kunne se gravemeldinger
 • Tilslutt må vedkommende tilhøre riktig rolle/prosjekt gruppe

Den behandlende bruker (i kommunen) må også ha riktige rettigheter:

 • «Adaptive Veg Caseworker» slik at vedkommende kan behandle gravemeldinger.
 • «Adaptive Veg Themeeditor» slik at vedkommende kan tegne inn, f.eks på vegne av en entreprenør, nye gravemeldinger i kartet
 • «Adaptive Veg View» for å kunne se gravemeldinger
 • Tilslutt må vedkommende tilhøre riktig roller/prosjekt grupper. Dette siste er viktig. Behandlende bruker må kunne opprette gravemeldinger på vegne av søkere som ikke klarer å legge inn søknaden selv.

Selve digithemet som inneholder gravemelding (gjerne navngitt «Plan») må så gis riktige rettigheter. Alle først må man sørge for at:

 • «Adaptive Veg Caseworker» med admin rettigheter.
 • «Adaptive Veg Themeeditor» hvor man må passe på å velge «Project Write» slik at bruker kan opprette egne søknader, men ikke se andres.

Deretter må man også åpne selve digithemet («Plan») og sjekke kolonnen «Pr.gruppe». Pass på at denne er satt til «Multiple allowed» og at samtlige søknadsroller er valgt.

Koder

Noen av de kodene som benyttes i Gavemelding må settes opp spesielt. Dette gjøres under kodeoppsett i administrator. Mange koder i både Gravemelding og andre moduler vises her. Kun de som er prefikset med «Plan_» gjelder Gravemelding.

Aktuelle koder å endre er de med kolonnenavn:

 • «plan_work_about» som gjelder egenskapen «Arbeid» i skjema
 • «plan_work_type» som gjelder «Arbeidstype»
 • «plan_attachment_type» som gjelder vedleggstype

Det er ikke noe spesielt for oppsett av slike koder annet enn at alle koder må opprettes som Offentlige. så husk at det er huket av for dette. Behandlingskodene som er lagt inn vil vi gjerne dere først diskuterer med oss (Asplan Viak). Feil her kan påvirke løsningen.