Oppsett

Innledning

Adaptive Veg har også en rekke spesialiteter man bør kjenne til. For det første:

 • Adaptive Veg kan utveksle informasjon i forhold til NVDB. Med korrekte rettigheter (gis av VD) vil man kunne registrere nye objekter inn til NVDB. Du må ha en egen NVDB bruker som legges inn på Adaptive brukeren i admin.
 • Adaptive Veg jobber på kopi av data. Man henter ned de vegobjekttyper man ønsker å ta i bruk og en kan også sette opp automatisk sync på disse slik at data oppdateres fortløpende.
 • Adaptive Veg har en egen dagbok. Denne kan benyttes for å registrere avvik, oppgaver og utført arbeid på vegobjekter eller meldingspunkter
 • Det ligger inne en egen meldingsløsning. Denne kan benyttes for å registrere avvik som ikke kan knyttes til vegobjekt, slik som hull i veg osv
 • En egen kalkulator kan benyttes for å estimere tiltak på og langs veg. Dette kan være asfaltering, grøfterensk osv.
 • En modul for gravemelding kan benyttes for å registrere planlagte gravearbeider. Løsning har fokus på registrering av geografi, dato for ferdigstillelse og garantiperiode. Gir et effektiv verktøy for å følge opp gravearbeider som gjerne er mange i en stor og mellomstor kommune.

Knytning mot NVDB

Tekst vil komme..

Dagbok

Dagbok har tre statuser. Disse er:

 • Meldt (event)
 • Oppgave (task)
 • Arbeid (done)

Hver av de tre har en farge rød, gul grønn som indikerer statusen.

image

Videre vil alle dagbokshendelser registreres med en type og en tilhørende kode slik man ser nedenfor.

image

Oppsett av Dagbok

Koder

I admin finner du en egen Kodeoppsett som benyttes for å sette opp koder.

image

Her gjelder følgende:

 • Kolonnenavn henter du fra en nedtrekksmeny som angir om dette er type eller kode for dagbok (PS Samme kodetabell benyttes også for andre funksjoner i løsning)
 • Kode er den aktuelle kode
 • Relatert kode benyttes for dagbok kun når kolonnenavn er «diary_code». Koden er bare tilgjengelig dersom type = relatert kode
 • Tabellnavn kan benyttes for å angi at koden bare skal benyttes for spesielle vegobjekttyper. Sett inn riktig tabellnavn du finner i edit av digitheme
 • Tag er den magiske del av kode. Mer om denne nedenfor
 • Offentlig vil ide fleste tilfeller være avhuket. Tanken er å kunne benytte noen interne koder også senere.

Tag felt eksempel

[
 {
   "key":"status",
   "value":"event"
 },
 {
   "key":"copystatusfor",
   "value":"av_veg.tbl_message"
  },
  {
   "key":"nexttype",
   "value":"1:Oppgave"}
]

De key’s som er benyttet her angir:

 • Status kan være en av de tre nevnte. Dette vil også påvirke fargesymbolet valg av denne kode vil få
 • Copystatus i kombinasjon med «av_veg.tbl_message» vil sørge for at meldingspunkter oppdateres med samme status som dagbok. Dette er nyttig fordi en melding da kan benhandles gjennom dagbok.
 • Nexttype kan benyttes i forbindelse med «behandling» i dagbok. Dette vil si at man åpner f.eks en oppgave og så ønsker å behandle denne. Dvs legge på en etterfølgende oppgave. Nexttype angir da type for den påfølgende dagok.

Merk at dagbok hele tiden skjuler avvik og oppgaver etterhvert som det legges på en påfølgende oppgave. Det avvik som resulterte i en oppgave som til slutt ble et utført arbeid vil ende opp med kun å vise arbeidet som er utført. Dette for å skal litt bedre oversikt i dagboken.

[
  {
   "key": "status",
   "value": "Under behandling"
  }
]

Oppsett Gravemelding

image

Oppsett av Gravemelding krever noen forberedelser.

 • Rollen av_veg_caseworker må være lagt inn og satt på digithemet «Plan» som er gravemelding (opprinnelig Skiltplan)
 • I tillegg må digithemet Plan også ha rollen av_veg_themeditor
 • For at poenget med entreprenør og kommune som snakker sammen, må det også legges inn noen prosjektroller som knyttes til de entreprenører som skal kunne logge seg inn.

Gravemelding skal ta vare på en dialog mellom entreprenør og kommunens saksbehandler. I forbindlese med denne dialogen forsøker vi å håndtere følgende:

 • Hvilke behandlingskoder entreprenør får tilgang til avhengig av fase
 • Hvilke egenskaper han får tak i tilsvarende
 • Hvilke statuser som skal generere mail/varsel.

image

Koder

[
  {
   "key": "emailsender",
   "value": "true"
  },
  {
   "key": "phase",
   "value": "2"
  },
  {
   "key": "restricted",
   "value": "true"
  },
  {
   "key": "caseworker",
   "value": "true"
  }
]

De ulike key’s her beskriver:

 • emailsender satt til tru vil før til at kommentar lagt inn på behandling sendes med epost til angitt epostadresse i søøknaden
 • phase sier noe om hvilken fase man er i. Dette vil regulerer aktuelle koder entreprenør får tilgang til
 • restricted satt til tru gir begrenset tilgang til felter i skjema. Kun ferdig dato og mulighet for å legge opp flere vedlegg skal være aktiv.
 • readonly satt til true betyr at entreprenør ikke kan foreta noen endringer i skjema
 • caseworker satt til true betyr at aktuell kode bare kan benyttes av saksbehandler