Koder

Adaptive Veg har en egen kodetabell som man kan redigere. Koder i denne tabell benyttes kun i spesielle moduler og erstatter slik sett ikke koder slik disse legges inn i et digitheme. Grunnen til egen kodetabell er at koder herfra har mulighet for spesiell konfigurasjon av løsning.

Mer kommer..