Digi Themes

digitheme

Knappen «Digi Themes» gir mulighet til å se på og endre digitaliseringstema som allerede er etablert i løsningen samt opprette nye.

digitheme-menu

Navn Beskrivelse
Name Tittel på temaet
Description Beskrivelse av temaet
Active Om temaet er aktivt.
Roles Innskrenker hvilke roller temaet er tilgjengelig for. Standard er de generelle rollene «authenticated» og «guest».

I Adaptive 3 settes også symbolisering i av dataene i samme operasjon som etablering av selve datasettet.

Klikk på knappen «Add» for å legge til et nytt digitaliseringstema. Følgende vindu vil vises (se under). Første arkfane, «DataSource», beskriver ett sett med initielle egenskaper for det nye digitaliseringstemaet:

digitheme-new-record

Navn Beskrivelse
Email Epostadresse. Epost til eier av Digi Theme. Pr. i dag benyttes denne ikke.
Table name Navn på tabell.
Spatial data type Om temaet skal inneholde punkt, linje eller flater.
EPSG Hvilket koordinatsystem digitaliserte data skal lagres i.
Min. Scale Minimum målestokk bruker må være innenfor for å få lov til å digitalisere. Kan bidra til forbedret kvalitet på digitaliserte data.

Neste arkfane, «Columns Digit», gir mulighet til å bygge opp et digitaliseringsskjema med egenskaper/kolonner man ønsker brukerne skal fylle ut sammen med de digialiserte objektene. For å lage et nytt felt trykker man på Digithemes7 . Man fyller da ut skjema markert med rødt.

For å slette en kolonne benyttes Digithemes8 .

Flere kolonner er systemkolonner, dette er kolonner som er påkrevd og som ikke kan slettes. Disse blir automatisk blir generert. Ved etablering av ett digitaliseringstema vises ikke disse, det er først ved editering av ett eksisterende at disse vises (se figur under markert med blått).

digitheme-columns

Navn Beskrivelse Kan endres
Type Datatype for kolonnen. For mer beskrivelse av felttyper se figur under. NEI
List values Verdier som fylles i en nedtrekksmeny. Gjelder kun for felt som er av type liste. JA
Name Et navn på kolonnen JA
DB column name Navn på kolonne i database NEI
Description Beskrivelse av kolonnen JA
Value format Her kan man endre hvordan verdien vises, samt legge til benevnelser etter verdi osv. JA
Unique Hvis verdien skal være unik NEI
Required Er feltet obligatorisk? JA
Default value En default verdi for aktuelle kolonne. NEI
Dataview visibility Bestemmer om kolonnen er synlig i tabell. JA
Feature info visibility Bestemmer om kolonnen er synlig i kart popup. JA
Editor visibility Bestemmer om kolonnen er synlig i redigerings skjema. JA

Figuren under viser en oversikt over typer son kan velges for felter i digitheme.

digitheme-field-types

Navn Beskrivelse
Date Dato felt
Boolean Felt som kan hakes av for JA og ikke hakes av for NEI.
Decimal Felt for desimaltall
Integer Felt for heltall
Text Felt for kort tekst på en linje
Serial Numerisk rekkefølge. Brukes ofte som primærnøkkel.
List Nnedtrekksmeny som gir mulighet til å velge en verdi fra liste. For dette feltet kreves det at feltet«List values»,fylles ut med komma mellom hver verdi.
Multiselect_list Nedtrekksmeny som gir mulighet til å velge en eller flere verdier fra liste. For dette feltet kreves det at feltet«List values»,fylles ut med komma mellom hver verdi.
Editable_list En default verdi for aktuelle kolonne.
Foreign_key For intern bruk.
Rich_text Gir mulighet til til å fylle inn tekst ved hjelp av tekstbehandler der man kan sette skriftstørrelse, skrift farge og lage lister.
text_area Gir mulighet til å skrive inn en lengre tekst.
media Upload single media
url Open url with trigger button/link
dictionary Save key from Theme dictionary in digi theme.
separator Group fields in fieldsets
  • Ønsker man å endre et eksisterende digitaliseringstema gjør man det ved å trykke «Edit». Dette åpner samme skjema som for å opprette et nytt tema. Merk at noen felter er låste, de kan altså kun fylles ut ved opprettelse av et nytt digitaliseringstema, ikke endres (se tabellene over).

Angi rettigheter

digitheme-permissons

Man initierer rolletildeling som for øvrige elementer i Adaptive 3. Ved valg av rolle vil følgende dialog vises (se figur til venstre). Den angir rettigheter for valgte rolle på valgte digitaliseringstema.

Navn Beskrivelse
Read only. Read all objects Gir brukere med rollen mulighet til å lese alle objekter.
Private. Read and update own objects Gir brukere med rollen mulighet til å lese og endre sine egne objekter.
Standard. Read all, update own objects Gir brukere med rollen mulighet til å lese alle objekter, men kun endre sine egne objekter.
Admin. Read and update all objects Gir brukere med rollen mulighet til å lese og endre alle objekter.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.