Dimensjon

Gir brukeren mulighet til å filtrere data som vises i kartet og tabell visning(kun Wms dimension) basert på tid(Time) eller andre attributter(WMS dimension).

Time dimension

Gir brukeren mulighet til å gjøre seleksjon i et tema ved hjelp av en «slider» i kartet. Når brukeren aktiverer et tema som har time dimension dukker det opp en slider nederst i kartet som brukeren kan benytte for å hente ut data fra en bestemt tid.

Time dimension støttes kun for postGIS baserte tema. Temaet må ha en datokolonne som inneholder datoer eller tidspunkt som det er meningen brukeren skal kunne gjøre utvalg blant.

Navn Beskrivelse
Time dimension field Kolonne som inneholder dato eller tidspunkt som angir tid. Datokolonne må være av typen date eller timestamp without timezone (merk at timestamp with timezone ikke er støttet!).
Default value Her må men velge hvilket tidspunkt som skal være default. Denne default verdien benyttes dersom temaet presenteres uten at et tidspunkt er satt i URL. I kartklientens timeslider er det alltid siste tidspunkt som benyttes som default. Dette er hensiktsmessig der man har et datasett som dynamisk får nye data.
Show timeslider Man må krysse av her for at temaet skal kunne styres via time slider i Adaptive. Om en ønsker å lage et tema som støtter dimension, men ikke ønsker å vise time slider i adaptive klienten kan en gjøre det ved å slå av avkrysningsboksen «show time slider». Er f.eks. aktuelt om temaet skal brukes i ekstern WMS.
Automatic update Ved å krysse av her vil unike verdier for tidspunkt oppdateres ved indeksering av tema. Dette vil være hensiktsmessig der datagrunnlaget oppdaterer med nye verdier i databasen.

Time slider i Adaptive kartklient lar brukeren flytt posisjonen ved å dra i den gule tidsmarkøren. I tillegg kan man zoome i slideren ved hjelp av musens scrollehjul. Man har også mulighet til å «spille av» tiden i slideren ved å gjøre valg i utvidet meny. Der kan man sette «steg», hvor langt man skal hoppe i tid per forflytning, og «intervall», hvor lenge man skal vise data før man flytter til neste tidspunkt.

Wms dimension / filter

Gir brukeren mulighet til å filtrere et tema ved ved å velge hvilke verdier en ønsker å vise for et sett med attributter. For å kunne styre filtere for et tema må man legge inn modulen «Layer dimension/filter» i aktuelle GUI. Når et tema slås på vil mulige filtere for dette da presenteres i denne modulen slik at brukeren kan filtrere data. Dette filteret vil filtrere både det man ser i kartet og det som vises i tabell visning (dataview).

Wms dimension støttes kun for postGIS baserte tema. Per i dag støttes kolonner med datatype tekst eller heltall. Når det gjelder tekstlige verdier så er det noen tegn som har spesiell betydning for kartmotoren og som derfor ikke kan benyttes i verdier i en valgt kolonne.
Dette gjelder følgende:

  • , – komma benyttes som skilletegn
  • / – skråstrek benyttes som interval skilletegn
  • & – brukes som skilletegn mellom URL parametere og vil også skape trøbbel i xml fra GetCapabilities

Navn Beskrivelse
Show dimension filter Man må krysse av her for at temaets filter skal vises i modulen «Layer dimension/filter» når det slås på.
Dimension group name Her kan men legge inn et felles navn for flere tema som deler en eller flere like filter kolonner. Dersom man slår på flere tema i Adaptive klient som har samme gruppenavn her vil disse samles i en «filter-kontroll» slik at valg som gjøres for filtrering vil gjelde alle tema med felles gruppenavn. Tema som har felles gruppenavn kan fortsatt ha unike filtere, og disse vil da kun filtrere de tema som har den valgte filter kolonnen. NB! Tema som grupperes på denne måten kan ikke ha kolonner med samme navn, men med forskjellige verdier.
Tabell med oversikt over filter kolonner Viser en tabularisk oversikt over filtere som er satt på et tema. For å legge til et filter klikker man på «+» knapp helt til høyre i tabell. For å editere et eksistrende filter velger man aktuelle rad. For å slette et filter klikker man på «-» knapp for aktuelle rad.
Edit grid items in this form Skjema for å editere enkelte kolonne filtere.
Column name (Påkrevd) Her velger man kolonnen man ønsker å filtrere på. Kolonnen må ha datatype «text» eller «integer».
Default value (Valgfri) Her kan man legge inn en default value som vil benyttes dersom parameteren ikke er satt i et kall til temaet. Denne verdien vil også være default valgt i filter nedtrekksliste i filter modulen (men temaet vil ikke være filtrert før man klikker «Sett filter»).
Extent (Påkrevd) Her listes lovelige verdier som kan benyttes som filtere mot valgte Column name. Opplistede verdier separeres med komma.
Særtegn som ikke kan benyttes som en del av en verdi er følgende:

  • , – komma benyttes som skilletegn
  • / – skråstrek benyttes som interval skilletegn
  • & – brukes som skilletegn mellom URL parametere og vil også skape trøbbel i xml fra GetCapabilities

Ved å klikke på Update extent from unique values vil alle unike verdier som finnes i valgte Column name skrives inn som en komma separert liste. Dette betyr at alle disse verdiene er lovlige filter verdier. Dersom et Dictionary theme er satt opp vil de unike verdiene hentes fra Key column fra valgte dictionary.
Extent kan bli satt opp med følgende syntaks:

  • value – En enkelt verdi (text eller integer)
  • value1,value2,value3,… – En liste med flere verdier (text eller integer)
  • min/max – Et intervall definert med en fra og en til verdi (kun integer)
  • min1/max1,min2/max2,min3/max3,… – En liste med komma separerte intervall (kun integer)
Automatic update (Valgfri) Ved å krysse av her vil unike verdier for Extent oppdateres ved indeksering av tema. Dette vil være hensiktsmessig der datagrunnlaget oppdaterer med nye verdier i databasen. NB! manuelt skrevne verdier vil da overskrives ved indeksering.
Update extent from unique values Klikk her for å hente mulige verdier til Extent fra underliggende data. Ved å klikke på UPDATE extent from unique values vil alle unike verdier som finnes i valgte Column name skrives inn som en komma separert liste. Dette betyr at alle disse verdiene er lovlige filter verdier. Dersom et Dictionary theme er satt opp vil de unike verdiene hentes fra Key column fra valgte dictionary.
Use theme as dictionary Ved å gjøre valg her vil man kunne benytte et eksisterende tema / kodeliste som verdier til et filter. Dette kan være nyttig der man har et «id» felt i et tema og man har et annet tema som inneholder «id» og «navn» slik at brukere kan forholde seg til navn i stedet for id ved filtrering.

Eksempel på bruk:
Man har et datasett med en kolonne «artsid». Dette feltet inneholder integer verdier som sier noe om art. For at en bruker skal kunne filtrere på art er det nyttig å vite hvilke arter som ligger bak en «artsid». Dersom man da setter opp et tema, feks «Arter», som leser data fra en tabell som har både «artsid» og «artsnavn» kan man benytte dette som dictionary med følgende oppsett:
Dictionary theme: Arter
Key column: artsid (eller annet id felt som korresponderer med «artsid» kolonnen i temaet man ønsker å filtrere)
Value column: artsnavn (eller annet tekst felt som har en beskrivelse av hvilken art det er snakk om)

Dictionary theme (Påkrevd kun om dictionary er i bruk) Her kan man velge et PostGIS tema som skal benyttes som dictionary.
Key column (Påkrevd kun om dictionary er i bruk) Verdiene som finnes i Key column er de faktiske verdiene som vil benyttes til å filtrere et tema. Unike verdier til Extent vil også hentes fra denne kolonnen når man benytter dictionary.
Value column (Påkrevd kun om dictionary er i bruk) Verdiene som finnes i Value column er den beskrivende teksten / navnet som presenteres for brukere som ønsker å filtrere et tema.

Filter modulen som vises i Adaptive klient vil kunne se slik ut. I alle tilfeller hvor man har en liste med mulige filter verdier vil disse vises i en nedtrekksliste. Her kan man velge å filtere på en eller flere verdier. Dersom listen er lang, kan man begynne å skrive verdien for å få forslag som man kan velge blant. For å aktivere filter klikker man på Sett filter og for å ta bort filter klikker man på Fjern filter. Dersom man har satt en default verdi vil det vises en knapp med teksten Sett standard verdier som setter valgte verdier til det som er satt som default i admin.

Del filter lenke (Admin)


Administrator brukere vil få et ekstra valg under hver filter gruppe: Del filter lenke
Denne oppretter en url til løsningen som vil slå på filteret for temaene i filter gruppen ved oppstart av Adaptive. Temaene vil være filtrert, men ikke påslått, da det finnes andre URL parametere for å slå på tema.

Eksempel URL parameter med filter:
– http://[rot url]/[gui navn eller uuid]?av_filter=%5B%7B%22t%22%3A24%2C%22f%22%3A%5B%7B%22k%22%3A%22kommunenr%22%2C%22v%22%3A%5B%220101%22%2C%220104%22%2C%220105%22%5D%7D%5D%7D%5D

Selve filteret ligger i URL parameter av_filter. Filter verdi er url enkodet for at verdier ikke skal kunne skape problemer i URL.

Dekodet ser verdien slik ut:

[{"t":24,"f":[{"k":"kommunenr","v":["0101","0104","0105"]}]}]

URL parameteren er en array med filtere som er bygget opp med følgende struktur:

[
{
	"t": "themeid 1",
	"f": [
		{
			"k": "kolonnenavn",
			"v": ["filter verdi 1", "filter verdi 2", "filter verdi 3"]
		}
	]
},
{
	"t": "themeid 2",
	"f": [
		{
			"k": "kolonnenavn",
			"v": ["filter verdi 1", "filter verdi 2", "filter verdi 3"]
		}
	]
}
]

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.