Symbologi

Her bestemmes symbolisering av datasettet.

Ett tema kan deles opp i flere klasser. Dette kan benyttes for å ha ulik symbologi avhengig av egenskaper i datasettet og/eller det kan benyttes for å ha ulik symbologi avhengig av målestokk.

Navnet på hver klasse vil vises ved siden av symbolet i tegnforklaringen og rekkefølgen i tegnforklaringen bestemmes av rekkefølgen på arkfanene. Navnet på en klasse kan endres ved å høyreklikke på arkfanen. Rekkefølgen angis ved og dra-slippe arkfanen.

En klasse kan ha flere stilarter/styles. Dette kan eksempelvis benyttes for å angi en linje som skal være heltrukken farge i bakgrunnen og en stipplet linje i annen farge over.

Eksempel:

symbology1

Rekkefølgen på stilarter/style tilsvarer rekkefølgen på arkfanene og bestemmer hvilken som blir tegnet først => nederst. Rekkefølgen angis ved og dra-slippe arkfanen.

Figuren under er kategorisert etter

 • Preset (lagrede oppsett av klassifisering/symbolisering)
 • Advanced setting (ett sett med innstillinger som gjelder for alle klasser og styles)
 • Class (innstillinger i forhold til klassifisering – bestemme objekters medlemskskap i klasser)
 • Style (innstillinger i forhold til symbologi)
 • Cluster (innstillinger i forhold til symbologi. Clustring vil si å presentere tette punktrepresentasjoner som ett punkt, ett samlet punkt) Gjelder kun punkttema

Symbology

Navn Beskrivelse
Preset
Load preset Hente frem ett lagret oppsett i forhold til klassifiering/symbolisering. Aktuelle tema blir automatisk klassifisert/symbolisert iht lagret oppett.
Create preset Lagre ett ferdig oppsett i forhold til klassifiering/symbolisering. Denne kan gjenbrukes på andre tema.
Avanserte innstillinger
Minscale Angi minimum målestokk temaet skal vises på. Heltall angis.
Maxscale Angi maks målestokk temaet skal vises på. Heltall angis.
Ref. scale Målestokken da symboler og / eller tekst vises i full størrelse. Dette gjør det mulig for dynamisk skalering av objekter basert på kartutsnittet/målestokken. Hvis ikke satt så vil symbolet alltid vises med samme størrelse. Skalering skjer bare innenfor grensene av «MINSCALE» og «MAXSCALE» som er beskrevet ovenfor. Sees også i sammengheng med «Min symbol size» og «Max symbol size» under style/stilarter.
Offsite Kun gjeldende for rasterdata. Angi RGB farge som skal skal være transparent (0 verdier i rasteret). Eksempel, hvis svart skal være transparet angis dette: 0 0 0
Classitem Velg kolonne som har verdier det skal klassifiseres etter. Hvis det skal klassifisers basert på flere egenskaper benytter en ikke «Classitem».
Labelitem Velg kolonne som har verdier som skal benyttes til påskrift/label. Hvis det skal være påskrift fra flere egenskaper benytter en ikke «Labelitem».
Filteritem Velg kolonne som kan benyttes sammen med «Filter». Dette for å kunne skille vekk deler av datasettet basert på egenskaper. Gjelder kun Shapefiler og databaser uten romlig/spatial tillegg.
Filter Angi filter for å skille vekk deler av datasettet. Benyttes sammen med «Filteritem»
Opacity Angi grad av gjennomsiktiget på temaet. Angi heltall fra 0 – 100.

En verdi på 100 er ugjennomsiktig og 0 er helt gjennomsiktig. Om ingen verdi angis vil være det samme som ugjennomsiktig.

Klasser
Text Benyttes for å angi påskrift/label basert på flere egenskaper og/eller en standard tekst for alle objektene i datasettet. Dette som ett alternativ til «LabelItem».

Eksempel: [objtype] – [navn]

Benyttes sammen med «Text type». I eksempelet over benyttes «Text type» = String.

Text type Angi type «Text». Avansert bruk av tekst, ref. for detaljer: mapserver.org/mapfile/class.html
Label style Velg hvilket fontoppsett som skal benyttes. Det kan etableres flere fontoppsett, se avsnitt om konfigurering av Adaptive.
Minscale Angi minimum målestokk klassen skal vises på. Heltall angis
Maxscale Angi maks målestokk klassen skal vises på. Heltall angis.
Expression Angi verdi det skal klassifieres etter. Benyttes sammen med «Type» og «Classitem».

Den har tre mulige virkemåter:

 • Hvis klassifisere basert på en egenskap:
  • «Classitem» = navn på kolonne
  • «Expression» = verdien du vil benytte
  • «Type» = String
 • Hvis klassifisere basert på flere egenskaper eller logiske utrykk
  • «Expression» = [kolonnenavnInteger] = verdi AND ‘[kolonneNavnString]’ = ‘ verdi ‘
   • Merk bruk av klammeparantes og apostrof
  • «Type» = Logical expression
 • Hvis klassifisere basret på regulære utrykk/regexpr
  • «Expression» = verdi, kolonner og regexpr
  • «Type» = ReExpr
  • Mapserver dokumentasjon for detaljer
Expression type Type expression. Benyttes sammen med «Expression».
Stilarter/styles
Fill color Fyllfarge. Benytt fargevelger eller skriv inn RGB Verdi, RGB verdiene skal ha mellomrom mellom R, G og B. Eksempel: 255 0 0
Outline color Farge på omriss. Benytt fargevelger eller skriv inn RGB Verdi, RGB verdiene skal ha mellomrom mellom R, G og B. Eksempel: 255 0 0
Min symbol size Minimum størrelse i pixler for at ett symbol skal vises. Heltall eller desimaltall. Sees i sammenheng med «Ref. scale»
Max symbol size Maksimum størrelse i pixler for at ett symbol skal vises. Heltall eller desimaltall. Sees i sammenheng med «Ref. scale»
Symbol size Størrelse på symbol. Benyttes sammen med valgte «Symbol».
Symbol Velg hvilket symboloppsett som skal benyttes. Det kan etableres flere symboloppsett, se avsnitt om konfigurering av Adaptive.
Width Tykkelse på en linje. Eksempel: 5.0
Opacity Angi grad av gjennomsiktiget på temaet. Angi heltall fra 0 – 100.

En verdi på 100 er ugjennomsiktig og 0 er helt gjennomsiktig. Om ingen verdi angis vil være det samme som ugjennomsiktig.

Angle Vinkel, i grader. Benyttes sammen med «Symbol» for å angi vinkel på symbolene. Det kan også velges fra en kolonne i datasettet hvis dette har kolonneverdier som kan benyttes for å angi vinkel.
Gap Avstand mellom symboler (default til antall pixler). Benyttes kun sammen med «Symbol». Heltall benyttes.
Initial gap Benyttes sammen med «Gap» og «Pattern» og angir avstand (default til pixler) til:

 • Gap: Første uttegning av ett symbol langs en linje
 • Pattern: Første stippel langs en stipplet linje
Line cap Angir hvordan enden på en linje eller en «stipple» skal se ut

 • Round
 • Butt
 • Square

Ref.:
http://mapserver.org/mapfile/symbology/construction.html#linecap

Line join Angir hvordan linjen ser ut i knekkpunkter

 • Round
 • Miter
 • Bevel

Ref.:
http://mapserver.org/mapfile/symbology/construction.html#linejoin

Pattern Benyttes for å angi stiplet mønster. Dette gjelder for f.eks linjer, omriss på flater og visse skravurer på flater (hatch). Syntaksen er at en angir avstand/lengde for stipple og avstand/lengde for mellomrom mellom hver stippel.

Eksempel: 10 10
Eksempelet over gir 10 piksler med stippel deretter 10 piksler med gap/mellomrom.

Eksempel: 10 20 5 20 5 20
Eksempelet over gir 10 piksler stippel, 20 piksel mellomrom, 5 piksler stippel, 20 piksler mellomrom, 5 piksler stippel, 20 piksler mellomrom.

Cluster
Group Ett utrykk/expression kan angis for å lage egne grupper for hver enkelt verdi.
Group type Type gruppe. Benyttes sammen med «Group».
Filter Ett utrykk/expression for hvilke objekter som skal bli berørt av clustringen.
Filter type Type filter. Benyttes sammen med «Filter».
Region Definerer søkeområder som skal ligge til grunn for clustringen.
Max distance Definerer avstand i pixler mellom regioner/søkeområder.
Buffer Definerer en buffer i pixler rundt kartet for å fange opp eventuelle objekter som faller utenfor regionene/søkeområdene.

De forskjellige elementene over er basert på Mapservers oppsett av dette. Ett utdrag av de viktigste elementene er med. For detaljer om det enkelte vises det til Mapservers dokumentasjon om temaet:

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.