Tematisk kartlag

Med Tematisk kartlag-funksjonalitet kan du klargjøre en kartvisning som består av temaer fra ulike temakart, tilpasset formålet. Sluttbruker kan velge (slå av/på) denne visningen fra Temakartvelgeren.

Eksempel, temakartvelger:

Thematic map - Carousel

Når et tematisk kartlag er valgt vil temakartene som er inkludert være avkrysset i lagadministratoren.

Eksempel, lagadministrator:
Thematic map - Layer manager