Administratoren

Tips, triks og nyttige erfaringer fra arbeid i Adaptives administratorgrensesnitt.

Adaptiveklienten

Tips, triks og nyttige erfaringer omkring oppsett og bruk av Adaptiveklienten.

Rediger brukere

Før man kan redigere en bruker må denne har registrert seg i løsning på vanlig måte i Adaptive.

Deretter vil en bruker med rolle “Adaptive dialog super” kunne legge denne bruker til med den rettighet man ønsker i Adaptive Dialog.

Legg inn epost for den registrerte bruker, angi rettigheter og trykk “Legg til bruker”.

Brukererfaringer

Her kan du som bruker Adaptive bidra med dine erfaringer og tips for optimalisering. Ta kontakt med Birgit hos Avinet (bf@avinet.no) for å få en brukerkonto.

Privacy

Privacy

Due to new regulations concerning Privacy, we have added (as of Adaptive 3.29) tools to present privacy related information and policies, and collect consent from the registered users in an Adaptive instance.

To activate this feature, go to Config > Privacy and set Privacy Policy Version to a non-zero value, and enter a privacy policy text or URL to an existing privacy policy document for all supported languages. If you have an existing privacy policy document online, you should enter the URL to this document. If you would like Adaptive to host your privacy policy, you should enter the policy text in the editor boxes.

Remember to press “Save changes” at the top when you are done.

As a recommended step to improve the user experience and conform to the recommendation from GDPR you should provide a text in short, concise, clear and user friendly language with an overview over what accepting the privacy policy means to the user’s personal data. To do this, check the box “Customize short message” in each supported language, and add a short text, possibly a bullet point list, under “Short Privacy/Consent Message”. This will be displayed inline in Adaptive when new users sign up, or when existing users sign in for the first time.

Informing the user of who is the responsible data processor is required by new regulations, and should be added in the “Data processor” field, together with an email address where data and privacy related questions can be directed. Adaptive will show these in relevant locations.

Further responsibilities you have as a data processor should be considered when writing your privacy policy, and in what information you collect, and how it is handled.

Behandle

For å starte behandling av henvendelser vil du først ha behov for å få tak i de henvendelser du er interessert i. Dette kan du gjøre på mangle ulike måter:

 • Du kan starte løsningen og manøvrere i kartet til aktuelle henvendelser, pek på disse og se disse åpnes i meldingsskjema
 • Du kan som over manøvrere i kartet og kanskje lage ut utvalg som du så går gjennom i utvalgslisten
 • Du kan åpne Oversikt eller Utvalg å benytte funksjonene her for å legge til i utvalgslisten for videre behandling derfra

Som man ser mange muligheter tilgjengelig.

Hvis du f.eks velger å benytte Oversikt så kommer du inn i et skjermbilde som vist nedenfor.

Du kan klikke i diagrammene for å finne fram til aktuelle henvendleser. Hvis du f.eks velger “Ubehandlede” vil du se at øvrige diagrammer endres tilsvarende.

La oss nå si at dette er de du ønsker å gå gjennom. Trykk “Utfør” for å legge disse henvendelser i utvalgslisten.

Nå har du et ok utgangspunkt for videre arbeid. Du kan selvsagt sortere og korrigere denne utvalgslisten, skrive den ut (benytt eksport) osv.

Velg nå den første henvendelsen du vil behandle. Du kan zoom’e til dennes plassering ogdu kan velge Google StreetView knappen for å se nærmere på området.

Du vet at henvendelsen har sin forklaring i en vannavstengning kommunen jobber med og kan derfor ferdigbehendle henvendelsen straks. Du:

 • Setter denne til utført og behandlingskode “2:Skyldes en planlagt aktivitet”
 • Siden melder har bedt om tilbakemelding huker du av for “Meld tilbake”
 • Du skriver en kommentar som du vet vil returneres til melder
 • Du tenker som så at dette kan være interessant for andre naboer å se også og huker av på “PUbliser”

Deretter trykker du lagre og henvendelsen er nå ferdig behandlet.

Du vil legge merke til at henvendelsen får fargen grønn som indikerere status “Behandlet”. Henvendelsen er ferdigbehandlet, selv om forholdet ennå ikke er løst. Se mer om dette under Grunnleggende prinsipp.

Dette var en enkel behandling av saken. Mange henvendelser vil man kanskje trenge mer tid på å løse. Det er da viktig at man synliggjør at saken faktisk er under behandling og setter behandlingsstatusen til nettopp dette “1:Under behandling”. Man kan så benytte kommentarfeltet for egne kommentarer eller kommentarer tilbake til melder eller pubblikum for å si litt mer om hva som skjer med saken. Alt handler om kommunikasjon og DIALOG mot publikum og internt i organisasjonen.

Opprette ny

 

For å opprette en ny henvendelse trykker du på pluss-knapp i kartbildet, se over.

Skjema for registrering av henvendelse åpnes.Du kan nå starte utfylling av skjema eller peke i kartet for plassering av henvendelse. I de fleste tilfeller smart å starte med utfylling av:

 • Adresse for melder eller observasjon eller
 • Telefonnummer til den som melder

I begge tilfeller vil du oppleve at kartet panoreres til den aktuelle adresse (elelr adresse telefonnummer err registrert på). Henvendelsen er i de fleste tilfelelr knyttet til melders adresse så dette vil være et godt utgangspunkt.

Fyll ut informasjonen du har tilgjengelig for å komplettere henvendelsen. De eneste “må” felter er:

 • Tema
 • Kode
 • Observasjonsadresse eller pekt i kart

NB! I de tilfeller henvendelsen er knyttet til et fysisk objekt er det best å plassere meldingspunktet så korrekt som mulig.

Du har anledning til å flytte punktet fram til du lagrer.