THE WIKI IS CURRENTLY UNDERGOING MAINTENANCE. WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE.

Adaptive Veg

Adaptive Veg er en løsning for å håndtere informasjon om egenskaper, tilstand, drift og vedlikehold for egne veier. I første omgang er Adaptive Veg rettet mot kommuner, som i mange år har etterlyst verktøy tilsvarende de man finner for vann- og avløpsnettet. Løsningen...

Administratoren

Tips, triks og nyttige erfaringer fra arbeid i Adaptives administratorgrensesnitt.

Rediger brukere

Før man kan redigere en bruker må denne har registrert seg i løsning på vanlig måte i Adaptive. Deretter vil en bruker med rolle “Adaptive dialog super” kunne legge denne bruker til med den rettighet man ønsker i Adaptive Dialog. Legg inn epost for den...

Brukererfaringer

Her kan du som bruker Adaptive bidra med dine erfaringer og tips for optimalisering. Ta kontakt med Birgit hos Avinet (bf@avinet.no) for å få en brukerkonto.

Privacy

Privacy Due to new regulations concerning Privacy, we have added (as of Adaptive 3.29) tools to present privacy related information and policies, and collect consent from the registered users in an Adaptive instance. To activate this feature, go to Config > Privacy...

Behandle

For å starte behandling av henvendelser vil du først ha behov for å få tak i de henvendelser du er interessert i. Dette kan du gjøre på mangle ulike måter: Du kan starte løsningen og manøvrere i kartet til aktuelle henvendelser, pek på disse og se disse åpnes i...

Opprette ny

  For å opprette en ny henvendelse trykker du på pluss-knapp i kartbildet, se over. Skjema for registrering av henvendelse åpnes.Du kan nå starte utfylling av skjema eller peke i kartet for plassering av henvendelse. I de fleste tilfeller smart å starte med...

Media

Ulike typer media filer kan legges til på selve henvendelsen. Disse kan suppleres med en tekst.

Administrer

Verktøyet Admin er kun tilgjengelig for bruker med rolle “Adaptive dialog super”. Her vil man finnefølgende muligheter: – Funksjoner/oppgaver (tekst kommer) – Rediger brukere

Grunnleggende prinsipp

Alle henvendelser har en status. Status er en av følgende: Ubehandlet Under behandling Behandlet Utbedret Hver av disse er beskrevet med en farge: Rød – Ubehandlet Gul – Under behandling Grønn – Behandlet Grå – Utbedret Status avgjøres av...

Logg

Loggen oppdateres automatisk etter hvert som det foretas endringer på henvendelsen. Den har en rekke faste loggtyper slik som Opprettet Endret Kommentar Publisert osv Som beskriver hele henvendelsen forløp. Alle loggførte endringer er tidsangitt og også signert med...

Melding

Her vil man se at siden er bygget opp av tre seksjoner: Melder Observasjon Ekstra Melder Under melder fyller man eventuelt ut (ikke nødvendig) følgende opplysninger om melder: Navn Adresse Telefonnummer Epost Type tilbakemelding (hvis ønskelig) Meldt tilbake dato Merk...

Melding

Meldingsbildet er registrerings- og behandlingsbildet man benytter i løsningen. Dette består av ulike deler og seksjoner. De tre delene nås ved hjelp av egne knapper for “Melding”, “Logg” og “Media”. Dessuten oppdager man en liten...

Bruke løsningen

La oss se nærmere på hvordan man benytter løsningen. To scenarier gjelder – At du som innbygger ønsker å se hvilke henvendelser kommunen har fått inn eller ønsker å registrere en ny, eller som ansatt i f.eks en kommunen for å registrere eller behandle...

Oppdater felt

Oppdatering av felt kan her foretas. Merk følgende: Alle henvendelser som ligger i utvalgslisten vil oppdateres!! Funksjonen kan ikke angres! Etter oppdatering vil man i loggen se hva som er endret.

Søk med filter

Det kan utformes noen standardfilter som kan være nyttige for raskt å finne fram til henvendelser man ønsker å gjøre noe med. Det er lagt til noen ferdige filter som gjerne kan benyttes. I tillegg er det anledning til å legge til helt nye filter. Ønsker man nye filter...

Utvalg

Utvalg gir tilgang til en rekke funksjoner vi nedenfor skal ta for oss. Vi begynner med knappene man straks ser i løsningen: “Legg til utvalg fra kart”. Denne benyttes for å gjøre et utvalg i kartet. Dette er nyttig dersom man har fått inn flere...

Som intern bruker

Før du kan gjøre noe som helst må du først logge inn i løsningen. Starte applikasjonen på URL tildelt, typisk http://www.adialog.no/kommune. Logg deretter inn i løsningen med tildelt brukernavn / passord. Brukernavn som epostadresse.   Du vil komme tilbake i det...