THE WIKI IS CURRENTLY UNDERGOING MAINTENANCE. WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE.

Melde inn en henvendelse

Ny henvendelse legges inn ved å manøvrere til Adaptive DIALOG Public der denne er gjor tilgjengelig gjennom f.eks kommunens portal. Med en gang man kommer inn vil man se de siste henvendelser som er kommet inn og også status på disse. Henvendelser markert røde er ikke tatt tak i ennå, gule er under behandling og grønne eller grå er ferdige.

For å melde inn en ny henvendelse trykker man på pluss-knappen øverst i siden.

Man får opp en side som så må fylles ut.

Begynn med å beskrive tema og tilhørende kode. Sett også inn ditt telefonnummer for enklere lokalisering. Straks du fyller i telefonnummer ser du at løsningen flytter seg til adressen telefon er registrert på.

For enkelte henvendelser kan det komme spørsmål om noen tillegsfelter som også ønskes utfyllt slik som vist nedenfor.

Category: