THE WIKI IS CURRENTLY UNDERGOING MAINTENANCE. WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE.

Før man kan redigere en bruker må denne har registrert seg i løsning på vanlig måte i Adaptive.

Deretter vil en bruker med rolle “Adaptive dialog super” kunne legge denne bruker til med den rettighet man ønsker i Adaptive Dialog.

Legg inn epost for den registrerte bruker, angi rettigheter og trykk “Legg til bruker”.

Category: