Melding

Meldingsbildet er registrerings- og behandlingsbildet man benytter i løsningen. Dette består av ulike deler og seksjoner.

De tre delene nås ved hjelp av egne knapper for “Melding”, “Logg” og “Media”. Dessuten oppdager man en liten knapp for å åpne Google StreetView. Denne er nyttig når man kommuniserer med en person og ikke har lokalkunnskap om stedet.

Category:

Chapters