Søk med filter

Det kan utformes noen standardfilter som kan være nyttige for raskt å finne fram til henvendelser man ønsker å gjøre noe med. Det er lagt til noen ferdige filter som gjerne kan benyttes. I tillegg er det anledning til å legge til helt nye filter. Ønsker man nye filter kan dette tilbys. Ta i så fall kontakt om dette.

Valgt filter vil benyttes for å søke opp aktuelel henvendelser som så legges i utvalgsliste når man velger “Utfør”. Eksiterende utvalg beholdes dersom man i tillegg huker av for “Legg til utvalg”

Category: