AV Spor

AV Spor er en applikasjon for mobil som kan levere posisjoner og pågående arbeid til en egen modul Adaptive Location Tracker som kan settes opp sammen med Adaptive. Aktuelle sammenhenger er f.eks brøyteapplikasjon i Adaptive Veg, men løsning er ikke begrenset til dette.

Bruk

Oppsett av Location Tracker er beskrevet annet sted. Her skal vi se litt på AV Spor og hvordan denne kan benyttes.

Etter at man har logget seg inn i app’en får man opp et sett med de kjøretøy og aktiviteter som er knyttet til din bruker. Du velger så det som er aktuelt og starter jobben ved trykk på «Start..».

Så fort du starter jobben vil knappen nederst skifte farge og du vil også se hvor lenge du har vært i aksjon.

Så snart du er ferdig med jobben medler du deg av igjen ved gjentatt trykk på «Stopp..». Mens man utfører jobben kan man se egenposisjon og i tillegg aktuelle brøyteroder man skal kjøre.

Mistet forbindelse

Dersom man mister forbindelse og GPS signaler blir for dårlig, så vil app varsle om dette. Forsøk å flytt bilen eller legg telefonen et annet sted (f.eks vinduet). Meldingen bår da forsvinne etter en liten stund.

Funksjonalitet

Vi har utformet app slik at denne skal være så enkel som mulig å benytte. Man logger på og starter aktivitet og stopper denne når man er ferdig. Problemer som kan oppstå håndteres slik:

  • Mangler man nettdekning i det man skal logge på så får man en tydelig varsel om at «Kan ikke hente oppdragsgiver fra server».
  • Når man setter i gang brøyting så vil kun lokasjoner bedre enn 25 meter sendes til server. Det skal mye til at lokasjon er dårligere enn 25 meter, men vi har lagt inn en slik sikkerhet i tilfelle man får en posisjon som er flere hundre meter unna f.eks hvis man starter app innendørs.
  • Dersom man mister nettdekning så går app over til å lagre lokalt. Dvs ingen lokasjoner mistes. Disse bli liggende i app selv om telefon slås av eller man går ut av app’en. Så snart app har nettdekning vil lokalt lagrede data automatisk sendes over. Bruker trenger ikke ha et forhold til dette. Alt håndteres automatisk. At man har vært uten nettdekning vil man se av beskjeden i appen når den synkroniserer lokal data. Se nedenfor: