Kalkulator

Kalkulator er et verktøy for å estimere kostnader for enkle tiltak langs veg. Dette kan være asfaltering, grøfterensk, kantklipp osv. Man velger strekning og modell for tiltaket og deretter beregnes kostnader og mengder for dette. Man oppretter selv modellene som skal benyttes. Lengder hentes ut langs med strekning fra til der du har angitt. Bredder hentes i utgangspunktet fra registerer «Vegbredder» i NVDB. Man kan derimot velge å benytte et annet register slik som f.eks «Vegbredder, beregnet». Dette krever en enkel konfigurasjon som må utføres av Asplan Viak. Mangler man vegbredder kan dette beregnes ved hjelp av Statens Vegvesen sitt program KurvGen. Denne tar utgangspunkt i FKB for beregning av vegbredder som så legges i «Vegbredder, beregnet». For en mellomstor kommune vil en trenet person beregne alle vegbredder for kommunalt vegnett på 2-3 dager. Asplan Viak kan utføre dette om ønskelig. Når kalkulator benyttes vil alle estimater lagres i en tabell og man kan her f.eks knytte dette opp til et handlingsprogram eller asfaltprogram. Det er da enkelt å filtrere og vise i kart og liste ulike tiltak man ønsker å gjøre i ulike sammenhenger.

Modellene beskrives i admin. Her legger man inn navn, beskrivelse, enhetskostnad, mengde om tiltaket skal være ensidig eller ikke og om areal skal benyttes. Hvis mengde fylles ut beregnes antall tonn. For modeller som innebærer asfaltering ønsker man gjerne å beregne i tonn. Som en tommelfingerregel kan man regne at 1 cm tykkelse tilsvarer 25 kg/m2. Asfalt legges gjerne ut i rundt 4 cm tykkelse. Dette gir en vekt pr kvadratmeter på 100 kg/m2. Vegbredde vil selvsagt variere, men hvis man går ut fra en gjennomsnittlig asfaltert vegbredde på 5 meter får man raskt opp noen enkle bruksmodeller:

  • Opp til 10 meter vegstrekning gir -5 tonn
  • 10-60 meter gir 5-30 tonn osv..

Når man benytter kalkulator får man straks opp lengde og kan dermed velge aktuell modell ut fra dette. En må kontrollere om lengde og bredde og tonn stemmer med valgt modell. Gjør det ikke det bytter man bare modell før man lagrer. Kalkulator er ment å være et hjelpemiddel, men det er viktig at bruker benytter kalkulator riktig og samtidig foretar sine egne vurderinger.. Som du ba om får man areal, kostnad og tonn ut i tabellen.

Et eksempel på hvordan denne løsning fungerer finner dere på denne linken